Välkommen till oss!

Vi är ett konsultbolag som tror på det personliga engagemanget och på bra relationer. Vi vill alltid leverera med hjärta enastående service till våra kunderoch behåller focus på slutanvändaren.

Vi tycker om det vi gör och vi gillar att tillföra värde.

Fastighetsförvaltning

Vi kompletterar er verksamhet med pusselbiten som saknas.

Främsta prioritet är att lyssna på ert behov och lära känna er organisation, företagskultur och målsättningar och anpassa uppdraget därefter.

Exempel på uppdrag:

-Fastighetsförvaltning på uppdrag
-Hyresförhandlingar
-Förvaltningsplaner och förvaltningsstrategier
-Underhållsplanering och statusbesiktningar
-Due Dilligence

Utbildning

Drift – och underhåll av fastigheter – en interaktiv kurs om vikten av att ta hand om våra fastigheter och hur man gör detta på bästa sätt. Vad är drift och vad är underhåll? Hur hänger dessa ihop?

Underhållsplanering – En kurs om hur man  går till väga i praktiken och utför en underhållsplan utifrån de olika steg i processen.

Fastighetsägaransvar

Strategisk projektledning

Skapa samsyn och prata samma språk inom en organisation.
Vi genomför och projektleder utredningar som effektiviserar arbetet inom er fastighetsorganisation. Det kan handla om fastighetshantering, förvaltningsplanering, vård- och underhållsplanering samt genomförande av olika projekt.

Exempel på uppdrag:

-Utreda och effektivisera kundnöjdhet
-Utreda ”bra och mindre bra” fastigheter i beståndet
-Hur arbetar bolaget med underhåll
-Hur hanterar man avvecklingsprocessen i bolaget